Les tres xemeneies de Sant Adrià de Besos


A Sant Adrià de Besos, a tocar de la desembocadura del riu, trobem tres xemeneies que s'han convertit en un símbol de la ciutat. Quan ja es preveia que la central tèrmica de la que formaven part quedaria inactiva i seria desmantellada i enderrocada, l'ajuntament de la ciutat va feu una consulta a la població per decidir si s'havien de conservar. La gran majoria va decidir preservar el que ja consideraven un símbol del paisatge. Avui estan protegides com a bé cultural d'interès local, formen part del patrimoni arquitectònic de la ciutat i són al mapa dels 150 elements imprescindibles del patrimoni industrial de Catalunya.

Les tres xemeneies son visibles des de ben lluny ja que tenen una alçada total de 200 metres cadascuna. 90 metres l'ocupava l'espai per les calderes, 90 metres més era l'alçada de les xemeneies originals i 20 metres que es van afegir posteriorment i que es diferencien clarament per la seva construcció metàl·lica. Aquest darrer afegit es va fer per intentar minimitzar els efectes de la contaminació que patien els veïns de Sant Adrià de Besos i Badalona.

A les dècades de 1960 i 1970, es va produir un gran increment en la demanda energètica, cosa que exigia la construcció de noves centrals elèctriques. Una d'elles va ser la central tèrmica de Sant Adrià de Besos, que va configurar un gran complex de producció d'electricitat en el que van arribar a treballar més de 900 persones. Els orígens de la central tèrmica, propietat llavors de FECSA, es remunten a 1913 i la construcció de la nova central es va fer de manera progressiva entre els anys 1971 i 1976. Cadascun dels tres grups va entrar en funcionament de forma successiva conforme s'acaba la seva construcció. Així, es van posar en marxa els anys 1973, 1974 i 1976.

La central va tancar definitivament l'any 2010 després d'anys de funcionament intermitent. Ja llavors només generava electricitat en els moments d'alt consum energètic, aproximadament un parell de cops l'any. L'any 2012 va començar el desmantellament i la demolició de part dels edificis que composaven el complex. Avui en dia, a banda de les xemeneies, només es conserva l'edifici on es trobaven les turbines.