Cercle de preocupació i cercle d’influència

No podem negar que dins del nostre cap tenim sempre un munt de coses que ens amoinen, i molt, de la mateixa manera que n’hi ha d’altres per les que no sentim cap mena de preocupació.

Ens preocupa la salut, l’educació dels fills, l’amor, la taxa d’atur, les guerres, els plans del cap de setmana… Són preocupacions que envaeixen el nostre pensament, ocupen el nostre temps i, en molts casos, ens provoquen malestar. Aquelles coses que no ens generen preocupació senzillament les apartem i oblidem.

Totes aquestes preocupacions creen amb nosaltres mateixos un vincle mental i emocional que, a vegades, és molt molt difícil de gestionar. Ens preocupa també el què pensen els altres, ens preocupa la seva manera d’actuar, ens amoinem per com ens deixen, o no, formar part de la la seva vida. Tots aquests vincles formen un cercle de preocupació que ocupa gairebé tota la nostra atenció i el nostre temps.

Però sabem que en moltes de les coses que ens preocupen poc hi podem fer, no hi tenim cap mena de control ja que depenen d’altres persones o son fets estructurals sobre els que no tenim cap possibilitat d’influència. També és cert, que n’hi ha moltes sobre les que tenim la possibilitat de fer-hi alguna cosa, sobre les que sí que podem exercir alguna mena d’influència. En fets com la resposta que donem a un estímul, l’educació dels nostres fills o decidir que fer el cap de setmana, hi tenim un control directe. Aquests fets sobre els que sí podem fer alguna cosa, formen un cercle més petit, que anomenem el cercle d’influència.

D’algunes coses arribem a dubtar fins a quin punt hi podem fer res. Són totes  aquelles que no depenen només de nosaltres, i aquest és el detall: no depenen només de nosaltres i per tant, alguna influència, per petita que sigui, hi podem tenir. En aquest cas, només podem centrar-nos en aquesta part sobre la que sí podem tenir alguna mena d’influència. Ara que ja sabem això, el que ens cal és decidir en quin cercle centrar la nostra atenció, el nostre temps i el nostre esforç.

Hi ha persones que centren tot el seu esforç i la seva atenció en el cercle d’influència. Són persones proactives que dediquen el seu temps a allò que és a les seves mans, o a les petites coses en que poden tenir alguna mena d’influència per fer-les canviar. Aquesta actitud positiva fa que la seva influència i la seva capacitat de resolució s’eixampli, i que siguin capaços d’enfrontar-se als problemes molt més segurs de les seves pròpies capacitats.

Per contra, hi ha una altra mena de gent, la gent que es mira les coses des d’un punt de vista reactiu. Són aquelles que centren la seva atenció en el cercle de preocupació, en tot allò en que no poden fer res. Es preocupen sobretot per allò que els envolta i davant dels problemes actuen de manera reactiva, posant pedaços i solucionant les coses sobre la marxa. Allò que vulgarment en diem “tapar forats”. Per aquestes persones, el seu cercle d’influència se’ls fa cada cop més petit i, per tant, cada cop són més els problemes que se’ls escapen de les mans.

Segons on fixem la nostra atenció serem persones proactives –nosaltres controlem els problemes– o reactives –els problemes ens controlen a nosaltres–. Només depèn de nosaltres decidir a quin cercle dediquem el nostre temps i la nostra atenció. I tu, ja has decidit en quin dels cercles vols centrar-te?

Cap comentari

Amb la tecnologia de Blogger.