Què no és un coach


D'una manera resumida, podem definir què és el coaching, però sovint hi ha qui el confon amb altres disciplines que poden semblar properes, tot i ser força diferents. És per això que també és interessant definir què no és el coaching i que és allò que el client no ha d'esperar del seu coach.

El coaching és canvi i es centra en el que el client està disposat a fer per aconseguir els seus objectius, sempre partint de la seva situació actual. Un coach no dirigeix ni aconsella; tampoc no ensenya. Podríem dir que un coach no ajuda de manera directa sinó que acompanya al client per que sigui ell mateix qui defineixi i assoleixi els seus objectius. El coaching es centra en fer que el client trobi la manera d'assolir l'objectiu plantejat un cop aquest ha estat definit. Per fer-ho, treballa potenciant i millorant els recursos i habilitats del propi client.

El coach professional:

No és formador: La seva funció no és formar al client, ni ensenyar-li com ha d'aconseguir els seus objectius. En tot cas li facilitarà eines per que el client descobreixi el seu propi potencial i les seves pròpies capacitats.

No és consultor: Un consultor és un especialista en una matèria, dissenya estratègies, defineix objectius i en controla la seva execució. El coach estimula al client per que sigui ell mateix el que defineixi i executi les seves pròpies estratègies.

No és  mentor: El coach no aporta la seva pròpia experiència en la gestió del projecte del client com fa un mentor. El coach no transfereix l'experiència pròpia al client ni jutja al client des de les seves experiències o opinions personals. El coach anima al client a treure les seves pròpies conclusions i a prendre les seves pròpies decisions.

No és terapeuta: Un terapeuta (com és un psicòleg) defineix l'agenda i aplica tècniques terapèutiques que milloraran la situació del pacient i posaran solució als seus conflictes interns. Molt habitualment treballarà conflictes del passat o problemes del present. El coaching és canvi, un canvi que el propi client vol impulsar; parteix del present i persegueix la consecució d'uns objectius de futur.

Un coach professional evitarà interferir en una teràpia, molt especialment si hi ha medicació. En aquest cas, el paper del coach pot arribar a ser perjudicial.  El coach també ha de saber determinar quan el procés de coaching no és adient als plantejaments del client i derivar-lo al professional adequat.

Cap comentari

Amb la tecnologia de Blogger.