Com definir un objectiu

«Si pots somiar-ho, pots fer-ho. Converteix els teus somnis en fites escrites,
específiques, mesurables i creïbles. Pots comptar que es compliran.»


Una de les coses que fem molt sovint en la vida és plantejar-nos objectius de tota mena. Aquests objectius poden anar des d’un petit canvi fins a un projecte complexe. Normalment, som capaços de definir amb molta facilitat allò que no desitgem, però ens costa definir amb claredat els nostres objectius. A vegades fins i tot tenim clar l’objectiu, però som incapaços de definir-lo amb prou detall com per poder assolir-lo amb unes mínimes garanties d’èxit. Molts cops això que havia de ser un bon objectiu no passa d’una simple idea que queda en un no res només per que no l’hem definit prou bé.

Segur que si en aquest moment us preguntés que voleu, us seria difícil definir alguns objectius que voleu assolir en la vostra vida o en la vostra professió, però si us pregunto per allò que no voleu, us sortiria ràpidament una llista clara i més o menys extensa. Quan arriba el moment de definir un objectiu que comencem a veure clar ens costa saber per on començar per anar més enllà de fer-ne una breu descripció.

Hi ha moltes maneres de definir un objectiu. I en totes ells cal fer tot un seguit de consideracions que, a més, han d’encaixar amb els nostres valors personals. Recordem que un objectiu, per a poder considerar-lo com a tal, ha de ser específic, mesurable, i creïble. Un dels sistemes més comuns per a poder considerar un objectiu com a vàlid és que sigui SMART. Es tracta d’un acrònim en llengua anglesa que defineix els punts que cal considerar per poder assolir el nostre objectiu amb unes mínimes garanties d’èxit.

S: Specific (Específic)

Cal fer una definició de l'objectiu sigui ben específica. D’aquesta manera podrem determinar si realment hem aconseguit el nostre objectiu o no. Recordem que els objectius requeriran accions i, per tant, cal saber quines accions haurem de fer.

Per exemple: “Vull viure en una casa millor” no és prou específic i no passa de ser una declaració d’intencions. Que vol dir per nosaltres “una casa millor”? Quines característiques imprescindibles ha de tenir per considerar-la “millor” que la que ara tenim?

M: Measurable (Mesurable)

S'ha de poder mesurar de manera que quedi clar si l'objectiu s'ha aconseguit o no. També hem de ser capaços de mesurar l’avenç per saber si ens acostem o allunyem del resultat esperat. Amb aquesta finalitat és bo anar marcant fites intermèdies –definint petites tasques– que ens permetin anar veient amb claredat l’assoliment de cada pas cap a l’objectiu.

A: Achievable (Assolible)

L’objectiu ha de ser realitzable, cal tocar de peus a terra per evitar-nos frustracions. Si, per exemple, ens plantegem que volem comprar-nos un Ferrari per lluir les properes vacances però no tenim ni cinc d’estalvis, només aconseguirem acumular frustració.

R: Realistic (Realista)

L'objectiu ha de situar-se dins de les nostres possibilitats reals. Cal que tinguem les competències, els coneixements i els recursos per a fer-lo possible. En el seu defecte, com a part del camí, cal que siguem capaços d’assolir els recursos que ens siguin necessaris. També cal tenir presents les conseqüències i l'impacte que tindrà en nosaltres i el nostre entorn i estar disposat a assumir-les.

T: Time-bound (Limitat en el temps)

Haurem de fixar els terminis en que volem aconseguir el nostre objectiu. Ens caldrà definir un marc de referència temporal en el que volem aconseguir el nostre objectiu. Aquest marc de referència ha de ser realista i raonable. Si diem que “Vull parlar alemany la setmana vinent” entenem que no és un marc temporal prou realista, en canvi “Vull fer-ho d’aquí a un parell d’anys”, potser sí.

Tan bon punt tinguem una bona descripció del nostre objectiu, amb tots els detalls necessaris, haurem d’entrar a la següent fase. Ara caldrà centrar-nos, entre altres coses, en la definició dels criteris amb els que es pugui comprovar que hem assolit l'objectiu, detallar un pla d'acció amb tasques específiques per assolir-lo i definir, si n'hi ha, les circumstàncies que ens farien renunciar al nostre objectiu.

Cap comentari

Amb la tecnologia de Blogger.