Recuperació del Pont Romànic de Caldes de Montbui


La construcció del nou Pont de les Cremades, ara fa dos anys, va ser el primer pas per recuperar, restaurar i dignificar el pont romànic de Caldes de Montbui. Un pont que havia estat molt maltractat les darreres dècades. Ara, el pont ha recuperat el seu aspecte original i es pot admirar, altre cop, amb tota la seva bellesa.

Als anys 80 del segle passat, damunt del pont s'hi van fer diversos afegits per permetre el transit de vehicles i convertir-lo així, en el pas rodat que unia el centre de la vila amb la zona esportiva i escolar de Les Cremades. Damunt de la calçada medieval del pont, s'hi havia construït un nou tauler suportat per mitja dotzena d'arcs. Amb això, el pont va perdre el seu aspecte i va quedar mig amagat sota la reforma.


La restauració ha suposat la recuperació tant del perfil com de la calçada original del pont. Per fer-ho, a banda d'eliminar-ne els afegits, també s'han hagut de retirar totes les canalitzacions que encara suportava. El pont està datat del segle XIII per les seves característiques i tipologia. Tot i que no se'n coneix la data exacta de construcció, la referencia escrita més antiga és de l'any 1226.

El pont de Caldes de Montbui està situat en un camí de tradició romana. És de suposar que aquest passat romà del camí que unia Caldes amb Sentmenat i Ègara (Terrassa) sigui el motiu pel que també hi hagi qui el coneix com a pont romà. S'aixeca damunt de la Riera de Caldes i té un pilar central i dos estreps laterals que conformen dos arcs de mig punt de diferent amplada. La calçada del pont és del tipus d'esquena d'ase, de doble pendent, de la qual la part més alta es situa al centre de l'arc més gran.


Amb aquesta restauració, que va començar el setembre de l'any passat, s'ha pogut recuperar totalment el Passeig de la Riera, un camí de passejada que en ressegueix la llera des del safareig de la Portalera fins al pont. Amb totes les actuacions fetes en aquest passeig, s'han recuperat importants testimonis històrics de la vila de Caldes: el safareig dels Calciners, l'accés a la Capella de Santa Susanna, el Molí de l'Esclop, el Pont Romànic i la Muralla Medieval.